DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

HOSTING GIÁ RẺ

TẠO WEB

TẠO WEB

UP ẢNH LẤY LINK

UP ẢNH LẤY LINK

EDIT ẢNH ONLINE

EDIT ẢNH ONLINE

HOSTING GIÁ RẺ

SG1

10.000 VND

Dung lượng: 1.024 MB

Miền bí danh: Không giới hạn

băng Thông: 1048576 MB

website: Không giới hạn

chứng chỉ SSL: Miễn phí

Hệ thống quản lý: cPanel

Miền khác: Không giới hạn

SG2

15.000 VND

Dung lượng: 1.500 MB

Miền bí danh: Không giới hạn

băng Thông: 1048576 MB

website: Không giới hạn

chứng chỉ SSL: Miễn phí

Hệ thống quản lý: cPanel

Miền khác: Không giới hạn

SG3

20.000 VND

Dung lượng: 2.000 MB

Miền bí danh: Không giới hạn

băng Thông: 1048576 MB

website: Không giới hạn

chứng chỉ SSL: Miễn phí

Hệ thống quản lý: cPanel

Miền khác: Không giới hạn

SG4

25.000 VND

Dung lượng: 2.500 MB

Miền bí danh: Không giới hạn

băng Thông: 1048576 MB

website: Không giới hạn

chứng chỉ SSL: Miễn phí

Hệ thống quản lý: cPanel

Miền khác: Không giới hạn

Copyright HETHONGCODE- Thực hiện bởi Vo Nam